WetsvoorstellenKamerstukdossiersMoties


Schriftelijke vragen

  • 8 februari 2016, M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV) en A. Kops (PVV)
    inzake aangaande dubbele kinderbijslag voor kinderen in een islamitisch internaat en studiefinanciering voor een imam opleiding
    pdf pdf
    aanhangsels 2015-2016, nr. 8 (antwoord ontvangen op: 9 maart 2016)

Toezeggingen


Edossiers