34.031, H

Motie-Nooren (PvdA) c.s. inzake het voorkomen van negatieve effecten op de toegankelijkheid van het basisonderwijs als gevolg van de introductie van meertalig onderwijs in het basisonderwijsIn deze motie wordt de regering verzocht de effecten van de introductie van meertalig onderwijs met name te monitoren op het vóórkomen van negatieve effecten op de toegankelijkheid van het basisonderwijs in het algemeen voor kwetsbare kinderen, en in het bijzonder voor kinderen met een taalachterstand en/of leermoeilijkheden, op de scholen die tweetalig onderwijs geven, en de Kamer daar uiterlijk voor 1 januari 2018 over te berichten.Kerngegevens

nummer 34.031, H
ingediend 22 september 2015
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 29 september 2015 aangenomen. SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, OSF en D66 stemden voor.
indiener(s) J.E.A.M. Nooren (PvdA)
mede ondertekend door J.A. Bruijn (VVD)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
H. ten Hoeve (OSF)
J.E.A.M. Nooren (PvdA)
H.J. Pijlman (D66)
dossier(s) Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs (34.031)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)