35.300 VIII, F

Motie-Vos (PvdA) c.s. over het dichten van de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijsIn deze motie wordt de regering verzocht om bij de onderwijsbegroting 2020 een structureel bedrag uit te trekken dat in elk geval voldoende is om de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs te dichten.Kerngegevens

nummer 35.300 VIII, F
ingediend 16 december 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 17 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, SP, PvdD, PvdA, SGP en OSF stemden voor.
indiener(s) M.L. Vos (PvdA)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
G. Gerbrandy (OSF)
C. Teunissen (PvdD)
C.C.M. Vendrik (GroenLinks)
dossier(s) Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 (35.300 VIII)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)