34.512, L

Motie-Bruijn (VVD) c.s. over een handreiking van PO-Raad en de VO-Raad die betrokkenen bij de vorming van een samenwerkingsschool kunnen gebruikenIn deze motie wordt de regering verzocht om te bevorderen dat door de PO-Raad en de VO-raad gezamenlijk een handreiking wordt opgesteld die betrokkenen bij de vorming van de samenwerkingsschool kunnen gebruiken om op een zorgvuldige manier de vraagstukken met betrekking tot het bijzondere en openbare domein van de samenwerkingsschool statutair vast te leggen.Kerngegevens

nummer 34.512, L
ingediend 11 juli 2017
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 11 juli 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, 50PLUS, OSF, SP, D66 en PVV stemden voor.
indiener(s) J.A. Bruijn (VVD)
mede ondertekend door F.H.G. de Grave (VVD)
H. ten Hoeve (OSF)
T. Klip-Martin (VVD)
H.J. Pijlman (D66)
E.M. Sent (PvdA)
dossier(s) Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool (34.512)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)


Uitvoering