34.911, H

Motie-Bruijn (VVD) c.s. over het opnieuw bezien van de verdeling van het budgetIn deze motie wordt de regering verzocht de verdeling van het voor deze maatregel beschikbare budget opnieuw te bezien indien bij de evaluatie blijkt dat de compensatie per instelling niet toereikend is en er daarbij naar te streven dat alle instellingen budgetneutraal de halvering van het wettelijk collegegeld kunnen invoeren.Kerngegevens

nummer 34.911, H
ingediend 10 juli 2018
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 10 juli 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen met algemene stemmen
indiener(s) J.A. Bruijn (VVD)
mede ondertekend door M.H. Bikker (ChristenUnie)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
A.M.V. Gerkens (SP)
J.E.A.M. Nooren (PvdA)
A.H.G. Rinnooy Kan (D66)
dossier(s) Verlaagd wettelijk collegegeld (34.911)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)