33.421

Besluit inzake wijzigingen van de kerndoelen onderwijs op het gebied van seksuele diversiteitIn dit dossier treft u kamerstukken die te maken hebben met het Besluit vernieuwde kerndoelen WPO, het Besluit kerndoelen onderbouw VO, het Besluit kerndoelen WEC, het Besluit kerndoelen WPO BES en het Besluit kerndoelen onderbouw VO BESPDF-document.

Aandacht in het onderwijs voor seksualiteit en seksuele diversiteit is van groot belang voor seksuele weerbaarheid en seksuele gezondheid, een veilig schoolklimaat, tolerantie en respect voor homoseksualiteit, biseksualiteit en genderidentiteit. Daarnaast is dit ook van belang voor jongeren die te maken kunnen krijgen met seksueel geweld en de seksualisering van de maatschappij. Dit geldt niet alleen voor jongeren in primair en voortgezet onderwijs, maar ook voor jongeren in het speciaal onderwijs.


Kerngegevens

begonnen

1 oktober 2012

titel

Besluit van 21 september 2012 tot wijziging van het Besluit vernieuwde kerndoelen WPO, het Besluit kerndoelen onderbouw VO, het Besluit kerndoelen WEC, het Besluit kerndoelen WPO BES en het Besluit kerndoelen onderbouw VO BES in verband met aanpassing van de kerndoelen op het gebied van seksualiteit en seksuele diversiteit

schriftelijke voorbereiding

ondertekening


Documenten

5