Ceremonieel - Voor wie rollen de Kamers de rode loper uit?De Staten-Generaal hebben allerlei ceremoniële taken, waarbij de Kamers samen optreden als volksvertegenwoordiging van Nederland. Het belangrijkste onderdeel daarvan is de Verenigde Vergadering: de gezamenlijke vergadering van beide Kamers van de Staten-Generaal.

De Voorzitter van de Eerste Kamer leidt deze vergadering. Er wordt een Verenigde Vergadering gehouden als bijvoorbeeld de koning niet meer in staat is het koningschap waar te nemen. De Staten-Generaal moeten dan een regent aanwijzen. Ook wetsvoorstellen die eventuele troonopvolgers toestemming geven om een huwelijk aan te gaan, moeten in een Verenigde Vergadering worden behandeld.

De bekendste Verenigde Vergadering is op Prinsjesdag. De koning leest dan in de Ridderzaal de troonrede voor. Ook het inhuldigen van een nieuwe koning gebeurt in een Verenigde Vergadering.

Naast vergaderingen hebben de Staten-Generaal geregeld internationale bezoeken en ontvangsten. Ook bij belangrijke nationale evenementen zijn de Staten-Generaal vertegenwoordigd.

Lees verder: