Kamerleden besteden veel tijd in eigen land, maar zijn vaak ook zeer actief in het buitenland. Buitenlandse gasten komen naar Den Haag, en Eerste en Tweede Kamerleden trekken de wereld over voor allerlei werkbezoeken en conferenties.


Hoge internationale gasten op het Binnenhof

De Kamers ontvangen geregeld hoge buitenlandse gasten. Staatshoofden, internationale leiders, ministers en parlementsleden bezochten het Binnenhof in de afgelopen eeuwen. Enkelen, onder wie Winston Churchill en François Mitterrand, hielden zelfs een toespraak voor de Staten-Generaal. Hoge internationale gasten krijgen een ontvangst van de Voorzitters van beide Kamers. De Voorzitters brengen op hun beurt ook geregeld bezoeken aan het buitenland.


Hoe pakken andere landen problemen aan?

Regelmatig gaan Kamerleden op buitenlands bezoek, bijvoorbeeld naar een missie van Nederlandse VN-militairen of naar andere parlementen. Vaak gaan de Kamerleden samen en wordt daarvoor een delegatie samengesteld. De Kamerleden kunnen tijdens bezoeken zien hoe andere landen problemen aanpakken. Ook bijzondere herdenkingen kunnen aanleiding zijn voor een bezoek.


Overleggen met collega's uit andere landen

In die vergaderingen spreken de Nederlandse Eerste en Tweede Kamerleden met hun collega’s uit de andere lidstaten. In het NAVO-parlement gaat het dan bijvoorbeeld om discussies over internationale ontwikkelingen. In de vergadering van de Raad van Europa staan democratie en vrijheid op de agenda. Verder is er twee keer per jaar een vergadering van de Interparlementaire Unie, die al sinds 1889 bestaat.


Nationaal parlement en Europees Parlement

Tot 1979 kwamen de Nederlandse leden van het Europees Parlement altijd uit de Eerste en Tweede Kamer. Tegenwoordig mogen volksvertegenwoordigers die functies niet meer combineren en zijn er voor het Europees Parlement aparte verkiezingen. Wel mogen leden van het Europees Parlement jaarlijks meedoen aan een debat over Europa in de Tweede Kamer. Daarnaast is er twee keer per jaar een conferentie van de commissies voor Europese zaken uit de 28 EU-lidstaten. De Tweede Kamer kent bovendien contactgroepen met Kamerleden uit onder andere Frankrijk en Duitsland. De Eerste Kamer is aangesloten bij een internationaal overlegforum van Europese senaten: the Association of European Senates.