34.911

Verlaagd wettelijk collegegeldMet dit wetsvooorstel wordt voor bepaalde groepen studenten in het hoger onderwijs het wettelijk collegegeld verlaagd.

In de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs (WHW) en onderliggende regelgeving is vastgelegd welke studenten wettelijk collegegeld verschuldigd zijn en welke studenten instellingscollegegeld betalen. Ook is in de WHW vastgelegd dat de hoogte van het wettelijk collegegeld bij algemene maatregel van bestuur (amvb) wordt vastgesteld.

Daarbij kan zowel qua hoogte als qua doelgroep worden gedifferentieerd naar opleiding, leerjaar, inrichting van de opleiding en instroomcohort. Daarmee wordt de voorgestelde halvering van het collegegeld mogelijk, die geldt voor alle eerstejaars studenten, voltijd, deeltijd en duaal, en voor alle studenten aan een lerarenopleiding ook voor een tweede jaar, beginnend bij het cohort studenten dat voor het eerst in het hoger onderwijs wordt ingeschreven per studiejaar 2018-2019.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, B) is op 26 april 2018 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 9 en 10 juli 2018. Tijdens dat debat werd een viertal moties ingediend. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juli 2018 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

16 maart 2018

titel

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Bij koninklijk besluit kan bepaald worden dat de artikelen of onderdelen daarvan terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip


Documenten

57
Bladeren:
[1-50] [51-57] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-57] documenten