33.157, H

Motie-Bruijn (VVD) c.s. over de inrichting, samenstelling en werkwijze van de ExpertgroepIn deze motie wordt de regering verzocht om ook de VO-Raad, de NVO en ter zake deskundige hoogleraren te betrekken bij het overleg over de inrichting, samenstelling en werkwijze van de ExpertgroepKerngegevens

nummer 33.157, H
ingediend 3 december 2013
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 10 december 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.De fractie van OSF stemde tegen.
indiener(s) J.A. Bruijn (VVD)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
A.M.V. Gerkens (SP)
C.A. de Lange (OSF)
M.Y. Linthorst (PvdA)
P.E.M.S. Lokin-Sassen (CDA)
R. Sörensen (PVV)
dossier(s) Centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs (33.157)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)