34.035, J

Motie-Essers (CDA) c.s. over het deels kwijtschelden van studieschuldenIn deze motie wordt de regering opgeroepen om maatregelen te nemen om de studieschulden die ontstaan als bepaalde masters worden gevolgd deels kwijt te schelden. Kerngegevens

nummer 34.035, J
ingediend 20 januari 2015
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 20 januari 2015 verworpen. CDA, ChristenUnie, PvdD en OSF stemden voor.
indiener(s) P.H.J. Essers (CDA)
mede ondertekend door S.C. van Bijsterveld (CDA)
W.B. Hoekstra (CDA)
G.H. Terpstra (CDA)
G. de Vries-Leggedoor (CDA)
dossier(s) Wet studievoorschot hoger onderwijs (34.035)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)