34.512

Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschoolEen samenwerkingsschool is een fusieschool waarin zowel openbaar als bijzonder onderwijs wordt aangeboden en dit wetsvoorstel wil de mogelijkheden verruimen om een samenwerkingsschool tot stand te brengen, door de vereenvoudiging van de bestuurlijke vormgeving.

Er wordt tegemoet gekomen aan de maatschappelijke behoefte aan samenwerkingsscholen in dunbevolkte gebieden met dalende leerlingenaantallen. Voorgesteld wordt het continuïteitscriterium (een van beide te fuseren scholen wordt met opheffing bedreigd) te versoepelen.

Verder wordt de fusietoets voor fusies die leiden tot de vorming van een samenwerkingsschool of een samenwerkingsbestuur afgeschaft en zal het openbare karakter en de bijzondere identiteit van de samenwerkingsschool vooral gewaarborgd gaan worden via een identiteitscommissie op schoolniveau.

Ten slotte regelt het wetsvoorstel dat een samenwerkingsschool in stand kan worden gehouden door een stichting voor openbaar onderwijs.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 22 december 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, VVD, Groep Bontes/Van Klaveren en PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 11 juli 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, 50PLUS, SP, D66 en PVV stemden voor.

Tijdens de plenaire behandeling is de motie Gerkens (SP) c.s. over de grondwettelijke bescherming van de vrijheid van onderwijs te entameren (EK, K) en de motie Bruijn (VVD) c.s. over een handreiking van PO-Raad en de VO-Raad die betrokkenen bij de vorming van een samenwerkingsschool kunnen gebruiken (EK, L) ingediend.

De motie-Gerkens (SP) c.s. is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66 stemden voor. De motie-Bruijn (VVD) c.s. is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, 50PLUS, OSF, SP, D66 en PVV stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

1 juli 2016

titel

Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

61
Bladeren:
[1-50] [51-61] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-61] documenten