35.300 VIII, D

Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over nieuwe structurele investeringen in het onderwijsIn deze motie wordt de regering verzocht om in de volgende regeringsperiode vervolgstappen te zetten om de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs te dichten en voldoende extra middelen beschikbaar te stellen voor het bestrijden van de werkdruk in het funderend onderwijs.Kerngegevens

nummer 35.300 VIII, D
ingediend 16 december 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 17 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP en OSF stemden voor.
indiener(s) C.C.M. Vendrik (GroenLinks)
mede ondertekend door F. Karimi (GroenLinks)
S.M. Kluit (GroenLinks)
P. Schalk (SGP)
G.V.M. Veldhoen (GroenLinks)
dossier(s) Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 (35.300 VIII)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)