34.031, I

Motie-Pijlman (D66) c.s. inzake een integrale visie op het gebruik van het Engels in het onderwijsIn deze motie wordt de regering verzocht om met een integrale visie op het gebruik van het Engels in het onderwijs te komen en daarbij de kwaliteit van lerarenopleidingen te betrekken.Kerngegevens

nummer 34.031, I
ingediend 22 september 2015
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Ingetrokken op 29 september 2015
indiener(s) H.J. Pijlman (D66)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
A.M.V. Gerkens (SP)
H. ten Hoeve (OSF)
H.M. Prast (D66)
A.H.G. Rinnooy Kan (D66)
H.A. Schaper (D66)
dossier(s) Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs (34.031)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)