34.035, I

Motie-Essers (CDA) c.s. over de toepassing van de overgangsregeling op huidige bachelorstudentenIn deze motie wordt de regering opgeropen om de overgangsregeling ook van toepassing te laten zijn voor huidige bachelorstudenten die aansluitend een master gaan doen.Kerngegevens

nummer 34.035, I
ingediend 20 januari 2015
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 20 januari 2015 verworpen. PVV, CDA, PvdD en OSF stemden voor.
indiener(s) P.H.J. Essers (CDA)
mede ondertekend door S.C. van Bijsterveld (CDA)
W.B. Hoekstra (CDA)
G.H. Terpstra (CDA)
G. de Vries-Leggedoor (CDA)
dossier(s) Wet studievoorschot hoger onderwijs (34.035)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)