23.778

Wet educatie en beroepsonderwijsDit wetsvoorstel voorziet in een geheel van gedifferentieerde onderwijsvoorzieningen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Doel is een adequaat opleidingsniveau en voldoende toegankelijkheid.

De wet is opgenomen in Staatsblad 501 van 2 november 1995.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

1