34.775, L

Motie-Postema (PvdA) c.s. over de doelmatigheidskorting voor het onderwijsIn deze motie wordt de regering opgeroepen om te bezien of de doelmatigheidskorting voor het onderwijs kan worden verzacht en bij voorkeur ongedaan gemaakt. De regering wordt verzocht de Kamer uiterlijk bij Voorjaarsnota 2018 over de resultaten hiervan te informeren.Kerngegevens

nummer 34.775, L
ingediend 12 december 2017
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 19 december 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66 stemden voor.
indiener(s) A. Postema (PvdA)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
M.A.M. Barth (PvdA)
E.M. Sent (PvdA)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Miljoenennota 2018 (34.775)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissies voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en voor Financiën (FIN) hebben bij brief van 1 maart 2018 gereageerd op de brief van de minister van Financiën van 24 januari 2018 (EK 34.775 / 34.775 VIII, S) in reactie op deze motie. Uitvoering