34.911, F

Motie-Van Kesteren (PVV) c.s. over een onderzoek van een numerus fixus voor buitenlandse studentenIn deze motie wordt de regering verzocht om de mogelijkheid te onderzoeken van een numerus fixus voor m.n. buitenlandse studenten die in aanmerking kunnen komen voor deze maatregel van verlaagd wettelijk collegegeld.Kerngegevens

nummer 34.911, F
ingediend 10 juli 2018
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 10 juli 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fractie van de PVV stemde voor.
indiener(s) A.J.M. van Kesteren (PVV)
mede ondertekend door M.J. van Beek (PVV)
R.G.J. Dercksen (PVV)
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
C.J. Kok (PVV)
D.J. van der Sluijs (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Verlaagd wettelijk collegegeld (34.911)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)