34.911, I

Motie-Nooren (PvdA) c.s. over het aansluiten van de rente voor het studievoorschot bij de 10-jaarsrenteIn deze motie wordt de regering verzocht om af te zien van het voornemen de rente voor het studievoorschot aan te laten sluiten bij de 10-jaarsrente.Kerngegevens

nummer 34.911, I
ingediend 10 juli 2018
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 10 juli 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, ChristenUnie, VVD, CDA en D66 stemden tegen
indiener(s) J.E.A.M. Nooren (PvdA)
mede ondertekend door M.C.T. Fiers (PvdA)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
A.M.V. Gerkens (SP)
E.M. Sent (PvdA)
W.W. van Zandbrink (PvdA)
dossier(s) Verlaagd wettelijk collegegeld (34.911)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)