34.035, H

Motie-Essers (CDA) c.s. over de verlichting van de aflossingsverplichtingIn deze motie wordt de regering opgeroepen om maatregelen te nemen die erin voorzien dat de aflossingsverplichting wordt verlicht in het geval van nominaal afstuderen of het bepalen van een bepaald cijfergemiddelde. Kerngegevens

nummer 34.035, H
ingediend 20 januari 2015
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 20 januari 2015 verworpen. CDA, PvdD en OSF stemden voor.
indiener(s) P.H.J. Essers (CDA)
mede ondertekend door S.C. van Bijsterveld (CDA)
W.B. Hoekstra (CDA)
G.H. Terpstra (CDA)
G. de Vries-Leggedoor (CDA)
dossier(s) Wet studievoorschot hoger onderwijs (34.035)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)