32.419

Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba – BDit wetsvoorstel regelt de aanpassing van Nederlands Antilliaanse en Nederlandse regelgeving in verband met de toetreding van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) tot het Nederlandse Staatsbestel.

Dit voorstel bevat aanvullingen op en wijzigingen van het wetsvoorstel Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (31.959). De wijzigingen hebben vooral betrekking op onderwijs en media.

De regelingen op het gebied van identiteitskaarten, de vestiging van bedrijven, politiegegevens, de rechtsgevolgen van huwelijk tussen en adoptie door personen van gelijk geslacht, het bestuursrecht, de taal in het bestuurljik verkeer en het overgangsrecht, worden via een afzonderlijke Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba – A (32.368) geregeld.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket van wetsvoorstellen die zijn ingediend in het kader van de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk (31.568).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.419, B) is op 23 november 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 februari 2011 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

17 juni 2010

titel

Tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland – B (Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba – B)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat de artikelen IA en IB in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

69
Bladeren:
[1-50] [51-69] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-69] documenten