CXLIII

Verslag van de Tijdelijke commissie voorbereiding parlementair onderzoek effectiviteit antidiscriminatiewetgevingDe tijdelijke commissie is op 1 december 2020 ingesteld als gevolg van de door de Eerste Kamer op 3 november 2020 aangenomen motie-Rosenmöller (GroenLinks) en Jorritsma-Lebbink (VVD) c.s. over parlementair onderzoek met betrekking tot discriminatie (35.570, E). De motie is ingediend tijdens de Algemene politieke beschouwingen op 27 oktober 2020.

Op 2 februari 2021 heeft de commissie haar verslag en onderzoeksvoorstel (EK, A) aangeboden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer.

Op 9 februari 2021 heeft de PVV-fractie verzocht om een debat over het onderzoeksvoorstel. Dit debat vond plaats op 22 februari 2021. Het onderzoeksvoorstel is op 23 februari 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, VVD, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD, ChristenUnie en Fractie-Otten.

Tegen: SGP, Fractie-Nanninga, FVD en PVV.

Op 23 februari 2021 heeft de voorzitter van de Eerste Kamer, conform artikel 35 van het Reglement van Orde, geconcludeerd dat de commissie zich van haar taak heeft gekweten en derhalve ophoudt te bestaan.


Kerngegevens

begonnen

27 oktober 2020

schriftelijke voorbereiding


Documenten