34.246, C

Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over daadwerkelijke structurele bekostiging en een overbruggingsregelingIn deze motie wordt de regering verzocht om in lijn met het wetsvoorstel met een overbruggingsregeling te komen voor de jaren 2016 en 2017 en voor 1 augustus 2017 met een algemene maatregel van bestuur te komen die conform artikel 50 WPO een structurele bekostiging regelt, zodat voldaan kan worden aan de vraag van ouders om HVO/GVO-onderwijs binnen het openbaar onderwijs.Kerngegevens

nummer 34.246, C
ingediend 7 februari 2017
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 14 februari 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, 50PLUS en PVV stemden tegen
indiener(s) M.H. Bikker (ChristenUnie)
mede ondertekend door R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
A.M.V. Gerkens (SP)
H.J. Pijlman (D66)
P. Schalk (SGP)
G. de Vries-Leggedoor (CDA)
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Ypma, Voordewind en Rog inzake de bekostiging van levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen (34.246)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)