33.862, G

Motie-Schalk (SGP) c.s. over het onderscheid tussen de controlerende taak en de stimulerende taak van de Onderwijsinspectie en de gevolgen daarvanIn deze motie wordt de regering verzocht te waarborgen dat zowel in de toelichting op de onderzoekskaders van de Onderwijsinspectie, als in de presentatie, uitwerking en verantwoording van de standaarden het onderscheid tussen oordelen en bevindingen voor alle betrokkenen bij het onderwijs eenvoudig kenbaar is.

Tevens wordt de regering verzocht bij het vaststellen van de onderzoekskaders te waarborgen dat het onderscheid tussen controleren en stimuleren doorwerkt in die zin dat oordelen enkel gebaseerd zijn op het wel of niet voldoen aan wettelijke voorschriften, en niet op eigen inzichten van de inspectie,.Kerngegevens

nummer 33.862, G
ingediend 1 maart 2016
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 8 maart 2016 aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.
indiener(s) P. Schalk (SGP)
mede ondertekend door M.H. Bikker (ChristenUnie)
J.A. Bruijn (VVD)
J.E.A.M. Nooren (PvdA)
H.J. Pijlman (D66)
G. de Vries-Leggedoor (CDA)
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Bisschop, Van Meenen en Rog Doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (33.862)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)