E170033
Laatste revisie: 03-10-2018

E170033 - Werkprogramma 2018 van de Europese CommissieOp 24 oktober 2017 heeft de Europese Commissie het werkprogramma voor 2018 gepresenteerd.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Op 10 april 2018 is het concept van het Werkprogramma 2018 van de Eerste Kamer (34.841, B) tijdens de Algemene Europese Beschouwingen vastgesteld. Het vastgestelde WerkprogrammaPDF-document is per brief (34.841, G) aan de Minister van Buitenlandse Zaken verstuurd.

Europees

Op 13 februari 2018 nam de Poolse Senaat een opiniePDF-document aan waarmee de prioriteiten uit het werkprogramma 2018 werden vastgesteld.


Kerngegevens

volledige titel

Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2018: Naar een meer verenigd, sterker en democratisch Europa

document Europese Commissie

COM(2017)650PDF-document, d.d. 24 oktober 2017

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 10 april 2018 is het concept van het Werkprogramma 2018 van de Eerste Kamer (34.841, B) tijdens de Algemene Europese Beschouwingen vastgesteld. Het vastgestelde WerkprogrammaPDF-document is per brief (34.841, G) aan de Minister van Buitenlandse Zaken verstuurd.

Op 27 maart 2018 stemde de commissie ermee in om de conceptprioriteitenlijst door te leiden naar de plenaire vergadering, zodat deze kan worden betrokken bij de Algemene Europese Beschouwingen op 10 april en - desgewenst - aan het einde van het debat kan worden vastgesteld als Europees werkprogramma 2018 van de Eerste Kamer. Een brief met de conceptprioriteitenlijst is daarvoor naar de Voorzitter van de Eerste Kamer verstuurd.

Op dinsdag 13 en 20 februari 2018 bespraken de commissies van de Eerste Kamer de selectie van de prioriteiten uit het Werkprogramma 2018 van de Europese Commissie.

Op 28 november 2017 stemde het college van senioren in met de conceptplanning en inrichting van het selectieproces voor het Europese werkprogramma van de Eerste Kamer.

Op 21 november 2017 besprak de commissie EUZA de werkwijze rondom het vaststellen van het Europese Werkprogramma 2018 van de Eerste Kamer en stemde in met de conceptplanning en inrichting van het selectieproces voor het Europese werkprogramma.

Op 24 oktober 2017PDF-document stuurde de Eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie een brief naar de Eerste Kamer met het Europees werkprogramma voor 2018.


Behandeling Tweede Kamer

Op 26 maart 2018 hield de commissie voor Europese Zaken een notaoverleg over de Staat van de Europese Unie en het Werkprogramma 2018.

Op 21 maart 2018 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken een reactie op de gemaakte selectie van prioritaire EU voorstellen voor 2018.

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 23 januari 2018 de lijst van prioritaire voorstellenPDF-document uit het Werkprogramma 2018 van de Europese Commissie vastgesteld

De vaste commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer heeft de conceptlijst van prioritaire voorstellen uit het Werkprogramma 2018 van de Europese Commissie op 12 januari 2018 ter besluitvorming aan de voorzitter van de Tweede Kamer voorgelegd (22.112, 2456).

Op 26 oktober 2017 besloot de commissie EUZA om kort voor of na het kerstreces een notaoverleg te plannen over het Werkprogramma en de (voorgenomen) selectie EU-prioriteiten door de Tweede Kamer.


Standpunt Nederlandse regering

Op 27 november 2017 stuurde de Minister van Buitenlandse Zaken de kabinetsappreciatie van het Commissiewerkprogramma samen met de Staat van de Europese Unie 2018.

Op 9 november 2017 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken een uitstelbrief voor de kabinetsappreciatie van het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2018. De kabinetsappreciatie zal binnen zes weken aan de Kamer toegestuurd worden.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 24 oktober 2017 heeft de Europese Commissie haar nieuwe werkprogramma voor het jaar 2018 gepresenteerd. Commissievoorzitter Juncker heeft in 2014 tien beleidsprioriteiten opgesteld. In zijn speech voor de staat van de Unie heeft hij aangegeven het werk voor deze prioriteien aan het einde van zijn commissieperiode te willen hebben afgemaakt.

Er zijn 26 nieuwe initiatieven in het werkprogramma opgenomen die erop gericht zijn om deze werkzaamheden op prioritaire beleidsgebieden af te maken èn om de EU27 klaar te stomen voor de toekomst. Alle prioritaire voorstellen zullen uiterlijk mei 2018 worden ingediend, zodat het Europees Parlement en de Raad de wetgevingswerkzaamheden kunnen afronden vóór de Europese verkiezingen van juni 2019. De voorstellen inzake de toekomst van de EU27 weerspiegelen het debat dat op gang is gebracht door het witboek van de Commissie over de toekomst van Europa (E170014) en de toespraak over de staat van de Unie die voorzitter Juncker in september 2017 heeft gehouden.

De Europese Commissie heeft 66 hangende prioritaire voorstellen geselecteerd die zij de afgelopen twee jaar heeft ingediend en die door het Parlement en de Raad moeten worden goedgekeurd. Zij heeft daarnaast voorgesteld om 15 hangende voorstellen in te trekken omdat ze waarschijnlijk toch niet worden goedgekeurd, niet meer beantwoorden aan het beoogde doel of technisch verouderd zijn. Het werkprogramma bevat 15 voorstellen die voortvloeien uit een zogenaamde Refit-herziening van bestaande wetten en uit adviezen van het Refit-platform. Refit staat voor "regulatory fitness and performance " (gezonde en resultaatgerichte regelgeving). Een andere prioriteit is de daadwerkelijke toepassing en handhaving van de EU-wetgeving door de lidstaten. Ook zal de Commissie drie verouderde wetgevingsinstrumenten intrekken.


Behandeling Raad

Op 20 november 2017 heeft de Europese Commissie bij de Raad Algemene Zaken een presentatie gegeven over het Werkprogramma voor 2018.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 13 februari 2018 nam de Poolse Senaat een opiniePDF-document aan waarmee de prioriteiten uit het werkprogramma 2018 werden vastgesteld.

Op 8 februari 2018 stuurde de Slovaakse Nationale Raad een opiniePDF-document waarmee de prioriteiten uit het werkprogramma 2018 werden vastgesteld.

Op 25 januari 2018 stuurde de Poolse Sejm een opiniePDF-document in het kader van de politieke dialoog naar de Europese Commissie.

Op 7 december 2017 stuurde de Zweedse Rijksdag een opiniePDF-document naar de Europese Commissie in het kader van een politiek dialoog over het Werkprogramma 2018.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen