Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van nationale en Europese wetsvoorstellen op het terrein van sociale zaken. Het betreft bijvoorbeeld Europese voorstellen inzake pensioenen, arbeidsrecht en arbeidsvoorzieningen.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie SZW.


De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Verschillende kleuren potloden in een cirkel
24 november 2020
De commissie OCW levert inbreng voor schriftelijk overleg over de EU-strategie voor gelijkheid van lhbtiq'ers. De commissie SZW besluit of zij het voorstel in behandeling neemt.
Meer

eurobiljetten
24 november 2020
De commissie bespreekt de behandeling van het voorstel voor een richtlijn over adequate minimumlonen in de EU n.a.v. het fiche van de regering
Meer

Edossiers bij deze commissie