Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van nationale en Europese wetsvoorstellen op het terrein van sociale zaken. Het betreft bijvoorbeeld Europese voorstellen inzake pensioenen, arbeidsrecht en arbeidsvoorzieningen.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie SZW.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Voorzittershamer
8 september 2020
De commissie bespreekt het verslag van een schriftelijk overleg over het verslag van de Europese Commissie inzake de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten
Meer

Gevel Eerste Kamer
8 september 2020
De commissie bespreekt de geannoteerde agenda en het verslag van de Raad WSBVC van 17 juli 2020
Meer

Edossiers bij deze commissie