Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van nationale en Europese wetsvoorstellen op het terrein van sociale zaken. Het betreft bijvoorbeeld Europese voorstellen inzake pensioenen, arbeidsrecht en arbeidsvoorzieningen.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie SZW.


Volgende vergaderingen op
28 juni 2022
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

werkers
28 juni 2022
De commissie bespreekt de brief van de minister van SZW over de EU-richtlijn toereikende minimumlonen.
Meer

14 juni 2022
De commissie bespreekt de geannoteerde agenda van de WSBVC-raad voor 16 juni 2022.
Meer

Edossiers bij deze commissie