De onderstaande links bieden een selectie van bronnen met algemene en meer specifieke Europese informatie.


Nieuws uit Europa

EU Newsroom

Pershoek van de Europese Commissie

Nieuwspagina Europees Parlement


Informatie over stand van zaken Europese besluitvormingsprocedures

OEIL (Legislative Observatory van het Europees Parlement )

IPEX ( Database ter ondersteuning van interparlementaire uitwisseling EU-informatie )


Europese Databases

Register van de Europese Commissie

Register van het Europees Parlement

Register van de Raad van de Europese Unie

EUR-Lex ( geeft rechtstreeks toegang tot het recht van de Europese Unie. Biedt uitgebreide zoekfuncties voor het raadplegen van het Publicatieblad van de Europese Unie en omvat vooral de teksten van de Verdragen, de wetgeving, de voorbereidende besluiten en de jurisprudentie )


Parlementaire delegaties

The conference of the Speakers of the European Union Parliaments

COSAC (Conference of Community and European Affairs Committees of Parliaments of the European Union )

Parliamentary Assembly of the Council of Europe ( PACE )

Inter-parliamentary Union ( IPU )

Parlementaire Assemblee van NAVO

Benelux interparlementaire assemblee


Overig

Uw stem in Europa ( site van de Europese Commissie die toegang biedt tot allerlei raadplegingen, discussies en andere middelen waarmee de burger een actieve rol kan spelen in de Europese beleidsvorming )

Kalender met interparlementaire activiteiten ( IPEX-pagina )

Glossarium ( Europees glossarium dat termen bevat die verband houden met de Europese integratie en de instellingen en activiteiten van de Europese Unie )