PersWelkom op de perspagina van de site van de Eerste Kamer. U treft hier uiteenlopende informatie aan. Bijvoorbeeld over hoe u toegang krijgt tot het gebouw. Of welke regels er gelden voor de pers. En waar u het debat kunt volgen of waar de perskamer is. Uiteraard kunt u ook het nieuws over de Eerste Kamer volgen.


Toegang

De Eerste Kamer vergadert in beginsel één dag in de week: op dinsdag. Het plenaire debat is openbaar en wordt via een livestream op www.eerstekamer.nl uitgezonden. Commissievergaderingen zijn in beginsel besloten.

Journalisten die eenmalig de Eerste Kamer bezoeken kunnen op verzoek een toegangsbewijs voor één dag krijgen. Zij dienen zich vooraf bij de persvoorlichter te melden.

Journalisten die regelmatig de Eerste Kamer willen bezoeken en geaccrediteerd zijn bij de Tweede Kamer kunnen ook vaste toegang tot de Eerste Kamer krijgen. Hiervoor dient u de ondertekende gedragsregels voor journalistenPDF-document te sturen naar pers@eerstekamer.nl. Zie ook: 'Gedragsregels'.


Gedragsregels

De Eerste Kamer hanteert gedragsregels voor journalisten.PDF-document Journalisten die vaste toegang hebben tot de Eerste Kamer dienen die gedragsregels vooraf te ondertekenen. Journalisten met tijdelijke toegangspas krijgen bij binnenkomst een kaartje uitgereikt met de gedragsregels in kort bestek. Zij worden geacht zich te vergewissen van de uitgebreidere regels op de site.

In het kort komen de gedragsregels hierop neer:

  • Zorgt u er in ieder geval voor dat uw mobiele telefoon uitstaat in de plenaire zaal.
  • Zorgt u er ook voor dat uw jas en andere toebehoren die u niet nodig heeft voor uw werk, in de garderobe van de Eerste Kamer worden opgeborgen.
  • Zorgt u ervoor dat u andere medegebruikers van het Eerste Kamergebouw niet hindert.
  • Volg in alle gevallen de aanwijzingen van de medewerkers van de Eerste Kamer.

Toegankelijke ruimten

De entreehal, de wandelgang en de Hall zijn vrij toegankelijk voor journalisten. De commissiegangen, de fractieruimtes en de koffiekamer zijn niet toegankelijk voor journalisten. Om het plenaire debat te volgen kunt u gebruikmaken van de perstribune.

Deze tribune bevindt zich aan de rechterzijde van de plenaire zaal, naast de ambtenarentribune. Hierachter bevindt zich de perskamer, waar het debat op een tv-scherm via de livestream van de Eerste Kamer gevolgd kan worden. In de perskamer kunt u gebruikmaken van computers en van wifi.


Regels voor opnames

Fotografen en cameramensen kunnen in de plenaire zaal vanachter de groene bankjes opnamen maken van het debat. Opnames vanaf de tribunes zijn in beginsel niet toegestaan. In overleg met de persvoorlichter kan hierop in heel bijzondere gevallen een uitzondering worden gemaakt. Opnames in de vrij toegankelijke ruimtes elders in de Eerste Kamer zijn toegestaan. Lees in ieder geval de betreffende passages hierover in de gedragsregels voor journalistenPDF-document. Volg in alle gevallen de aanwijzingen van de medewerkers van de Eerste Kamer.


Nieuwsberichten

De site van de Eerste Kamer www.eerstekamer.nl bevat een voortdurende stroom van nieuwsberichten over de debatten in de Eerste Kamer en andere zaken de Eerste Kamer betreffend, zoals bezoeken van buitenlandse gezagsdragers, conferenties, activiteiten van senatoren in een ander verband dan de Eerste Kamer.

Ook kunt de Eerste Kamer volgen op Twitter (@EersteKamer). Als u op de hoogte wilt blijven van de Europese activiteiten van de Eerste Kamer en haar commissies kunt u @Europapoort volgen. Bezoek hiervoor ook www.europapoort.nl

Wilt u vooraf op de hoogte gesteld worden van de plenaire agenda van de Eerste Kamer, dan kunt u zich aanmelden voor een wekelijks mailbericht van de persvoorlichter. Stuur hiervoor een mail naar pers@eerstekamer.nl.

Voor zaken die zowel Eerste Kamer als Tweede Kamer aangaan zoals een Verenigde Vergadering als Prinsjesdag kunt u ook terecht op de website van de Staten-Generaal. De Staten-Generaal kunt u ook volgen op Twitter (@Staten-Generaal).


Zoeken op de site

De website van de Eerste Kamer dient ieders gemak, dus ook dat van journalisten. Op de homepage treft u alle relevante actuele informatie aan, soms ook in dossiers. In de zoekmachine kunt op datum kijken welke plenaire debatten er zijn (zoek op: plenair) of welke onderwerpen er in de commissies aan de orde zijn (zoek op betreffende commissie).

De website van de Eerste Kamer is doorzoekbaar op titels, trefwoorden en op de nummers van de betreffende wetsvoorstellen. Van elk wetsontwerp dat in behandeling is (of komt) is een dossier aangemaakt met alle relevante informatie uit Eerste Kamer en het daaraan voorafgaande wetgevingstraject. Komt u er niet uit, neem dan contact op met het Centraal Informatie Punt van de Eerste Kamer (postbus@eerstekamer.nl).


Contact met senatoren

Eerste Kamerleden dient u in beginsel zelf te benaderen. De website van de Eerste Kamer bevat een lijst van alle Kamerleden. Bovenaan deze pagina is een link naar de contactgegevens van de Eerste Kamerleden te vinden. Via deze lijst komt u ook op de persoonlijke pagina van de Kamerleden. Als u hier klikt op 'contact opnemen' dan komt u op het contactformulier. Dit staat rechtstreeks in verbinding met de emailaccount van het betreffende Kamerlid. De persvoorlichter van de Eerste Kamer kan u uiteraard ook behulpzaam zijn in het leggen van contact.


Contact met communicatie

Persvoorlichters Gert Riphagen en Ronald Berghouwer zijn het vaste aanspreekpunt voor vertegenwoordigers van de media. U kunt hen telefonisch bereiken: Gert Riphagen via 06 - 2054 4625 en Ronald Berghouwer via 06 - 5439 2566. U kunt hen ook per mail bereiken via pers@eerstekamer.nl.

Kunt u de persvoorlichters helaas toch niet bereiken, dan kunt u bellen naar het algemene nummer van de Eerste Kamer 070-3129 200.

Heeft u anderszins vragen over de communicatie of protocol van de Eerste Kamer, stuur dan een mail naar communicatie@eerstekamer.nl.