Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van Europese en nationale wetsvoorstellen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Ook mediawetgeving valt hieronder. De Europese voorstellen waarover deze commissie zich buigt gaan bijvoorbeeld over de uitwisseling van kennis, de samenwerking tussen universiteiten en een Europese onderwijsstructuur.

Tot 7 juni 2011 was er de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie OCW.


De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

EU-vlag
31 januari 2023
De commissie bespreekt of zij een voorstel uit het Werkprogramma van 2023 gaan prioriteren.
Meer

journalisten
6 december 2022
De commissie levert inbreng voor schriftelijk overleg over het EU-verordeningsvoorstel inzake mediavrijheid
Meer

Edossiers bij deze commissie