Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van Europese en nationale wetsvoorstellen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Ook mediawetgeving valt hieronder. De Europese voorstellen waarover deze commissie zich buigt gaan bijvoorbeeld over de uitwisseling van kennis, de samenwerking tussen universiteiten en een Europese onderwijsstructuur.

Tot 7 juni 2011 was er de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie OCW.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Vrouwen
1 december 2020
De commissies OCW, I&A/JBZ en J&V bespreken of zij het voorstel voor gendergelijkheid en de versterking van de positie van de vrouw in externe betrekkingen in behandeling nemen
Meer

Drie witte poppetjes en een rood poppetje
1 december 2020
De commissie beslist of zij het EU-actieplan voor integratie en inclusie in behandeling neemt
Meer

Edossiers bij deze commissie