Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van Europese en nationale wetsvoorstellen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Ook mediawetgeving valt hieronder. De Europese voorstellen waarover deze commissie zich buigt gaan bijvoorbeeld over de uitwisseling van kennis, de samenwerking tussen universiteiten en een Europese onderwijsstructuur.

Tot 7 juni 2011 was er de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie OCW.


De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Potloden
25 mei 2021
De commissies bespreken het verslag van een nader schriftelijk overleg inzake de Commissiemededeling over het actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027
Meer

EU-vlag
25 mei 2021
De commissies OCW en SZW bespreken het antwoord van de minister op de nadere vragen over het actieplan voor integratie en inclusie.
Meer

Edossiers bij deze commissie