Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van Europese en nationale wetsvoorstellen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Ook mediawetgeving valt hieronder. De Europese voorstellen waarover deze commissie zich buigt gaan bijvoorbeeld over de uitwisseling van kennis, de samenwerking tussen universiteiten en een Europese onderwijsstructuur.

Tot 7 juni 2011 was er de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie OCW.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Gevel Eerste Kamer
7 juli 2020
De commissie bespreekt de Mededeling van de Europese Commissie over de Europese vaardighedenagenda
Meer

Europese vlaggen
14 april 2020
De commissie bepaalt of het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van OCW van 31 maart 2020 inzake de wetenschappelijke en technologische samenwerking met Oekraïne voor kennisgeving kan worden aangenomen.
Meer

Edossiers bij deze commissie