Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van Europese en nationale wetsvoorstellen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Ook mediawetgeving valt hieronder. De Europese voorstellen waarover deze commissie zich buigt gaan bijvoorbeeld over de uitwisseling van kennis, de samenwerking tussen universiteiten en een Europese onderwijsstructuur.

Tot 7 juni 2011 was er de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie OCW.


De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

lhbti-vlag
14 december 2021
De commissie bespreekt de toezegging over de Nederlandse inzet inzake gendergelijkheid en LHBTI-rechten in de EU.
Meer

Studenten
14 december 2021
De commissie bespreekt het antwoord van de Europese Commissie inzake het Europees Jaar van de jeugd 2022.
Meer

Edossiers bij deze commissie