De website "Europapoort" van de Eerste Kamer der Staten Generaal is primair ontwikkeld ter ondersteuning van parlementariërs bij de controle op de totstandkoming van Europees beleid en Europese wetgeving. En wordt zonodig dagelijks onderhouden door informatiespecialisten.


Vragen en opmerkingen

De redactie van deze website doet er alles aan deze website actueel en juist te houden. De normen uit ons redactiestatuut zijn hierbij leidraad. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet (geheel) correct of actueel is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten, waarbij wij een voorkeur hebben voor het gebruik van de “reageer”-optie die u op alle webpagina’s aantreft. Alle andere benodigde gegevens vindt u op onze contactpagina.


E-mail gedragslijn

Wanneer u per email reageert, wordt dit behandeld conform onderstaande gedragslijn.

uw gegevens

De Eerste Kamer weet graag met wie zij communiceert en vraagt u daarom een minimaal aantal afzendergegevens in te vullen. Dit is ook nodig om u te kunnen antwoorden.

ontvangstbevestiging

Bij binnenkomst van een e-mail sturen wij een automatische ontvangstbevestiging. Hier kunt u uit afleiden dat het bericht in goede orde ontvangen is.

afhandeling

Bij de afhandeling van e-mail maken wij onderscheid tussen eenvoudige en complexe vragen. Eenvoudige vragen hebben betrekking op bekende feiten of procedures, zoals openingstijden en bezoekersinformatie. Wij beantwoorden dit soort vragen in principe binnen twee werkdagen.

Complexe vragen of verzoeken kunnen meer tijd in beslag nemen. In ieder geval berichten wij u binnen X (tien) werkdagen over de verwachte afhandelingtermijn. Als wij voorzien dat een toegezegde termijn niet kan worden nagekomen, stellen wij u hiervan op de hoogte en geven daarbij een nieuwe termijn af. Als wij uw bericht ter afhandeling doorsturen naar een andere (overheids)organisatie dan stellen wij u hiervan op de hoogte. Hierna dient u zelf de contacten met die organisatie te onderhouden.

archivering

Wij archiveren e-mail op een goede en veilige manier, volgens dezelfde regels die gelden voor brieven.


Privacy

persoonsgegevens

De Eerste Kamer gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbij behorende doel. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze website is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.

cookie beleid

Onze website maakt geen gebruik van ‘cookies’ of daaraan in de Wet gelijkgestelde middelen.

Alleen bij gebruik van de Lees voor-knop (bovenaan elke pagina) plaatst de toepassing ReadSpeaker één functionele cookie en wordt de mogelijkheid geboden om in de instellingen nog een functionele cookie aan te zetten om voorkeuren te onthouden. Deze optionele, functionele cookies verzamelen geen data. Ze zijn niet van toepassing als de Lees voor-knop niet gebruikt wordt.

Als u echter gebruikmaakt van links vanuit de website van Europapoort naar andere websites en -toepassingen dan kan het zijn dat de betreffende websites 'bij binnenkomst' ongevraagd cookies op uw computer plaatsen. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als u gebruikmaakt van de blauwe social media buttons of de rubriek 'volg de Eerste Kamer'.

Actuele browsers hebben een instellingen-menu waar u cookies kunt 'beheren'. U kunt er voor kiezen om geen cookies te accepteren of in te stellen dat alle cookies op uw computer gewist worden zodra u uw browser sluit. Ook zou u kunnen instellen dat u de cookies van de ene website wél accepteert maar die van andere eigenaren niet.

statistieken

Onze website maakt gebruik van het programma Matomo. Matomo telt o.a. de bezochte webpagina’s en levert informatie hierover aan de Eerste Kamer. Hierdoor zijn wij beter in staat de website mee te laten groeien met veranderend gebruik. Deze statistische informatie is eveneens niet te herleiden tot personen.


Auteursrecht

(her)gebruik inhoud

De Eerste Kamer geeft iedereen een niet-exclusief gebruiksrecht op de inhoud van de website onder de onderstaande voorwaarden. Dit betekent dat u delen van de inhoud van de website mag kopiëren en opnieuw (ook commercieel) kunt publiceren, mits u zich houdt aan de volgende voorwaarden:

  • Bij hergebruik wordt altijd verwezen naar de authentieke bron (de betreffende url (‘s);
  • Bij hergebruik wordt altijd de datum van extractie vermeld;
  • Als annotatie wordt daarbij het volgende vermeld:

“De Eerste Kamer der Staten Generaal kan geen verantwoordelijk nemen voor de actualiteit en juistheid van geëxtraheerde informatie”.

beeldmateriaal

Het auteursrecht voor beeldmateriaal berust over het algemeen bij derden en is beperkt voor het gebruik door of vanwege de Eerste Kamer. Het is zonder toestemming van de Eerste Kamer niet toegestaan dit beeldmateriaal te (her)publiceren ongeacht het medium en de doelgroep.


Toegankelijkheid

DrempelsVrij

De Eerste Kamer besteedt veel aandacht aan de toegankelijkheid van deze website. Het streven is alle informatie zodanig aan te (gaan) bieden dat iedereen het kan bekijken. Hiervoor zijn diverse voorzieningen getroffen waarbij de Eerste Kamer de webrichtlijnen voor de overheid nastreeft.

Verklaring digitale toegankelijkheid

Andere talen

De informatie op onze website is beschikbaar in de Nederlandse taal.

Andere bestandsformaten

De overheid produceert veel documenten die nog niet altijd beschikbaar zijn in een optimaal leesbaar bestandformaat. Diverse documenten op deze website worden aangeboden in PDF-vorm (Portable Document Format). Om PDF-bestanden te kunnen lezen en afdrukken heeft u een daarvoor geschikt programma nodig. Deze programma’s bestaan voor verschillende computerplatforms, zoals Windows, Mac OS en Linux. Ze zijn gratis beschikbaar.

De Eerste Kamer probeert het gebruik van andere bestandsformaten zoals MSWord zoveel mogelijk te beperken. Soms vereist de actualiteit dat wij zo’n bestaand tijdelijk aanbieden.


Wat vindt u waar?

wegwijzer

In de rubriek “wegwijzer” vindt u een vereenvoudigd overzicht van de structuur van onze website.

En als u iets echt niet kunt vinden willen wij u daarbij graag helpen.