Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Deze vaste commissie is verantwoordelijk voor beleidsvoorstellen en schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen die liggen op het terrein van buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking. Ten aanzien van Europa is deze commissie onder meer verantwoordelijk voor Europese defensie-samenwerking, Europese ontwikkelingsfondsen, maar ook - samen met de commissie voor Europese Zaken - met de uitbreiding van de Europese Unie.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie BDO.


De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

twee vrouwen
14 juni 2022
De commissies leveren inbreng voor schriftelijk overleg over het EU-Genderactieplan (GAP) III.
Meer

EU-vlag
14 juni 2022
De commissie bespreekt de gezamenlijke mededeling inzake een partnerschap met de Golf.
Meer

Edossiers bij deze commissie