Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Deze vaste commissie is verantwoordelijk voor beleidsvoorstellen en schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen die liggen op het terrein van buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking. Ten aanzien van Europa is deze commissie onder meer verantwoordelijk voor Europese defensie-samenwerking, Europese ontwikkelingsfondsen, maar ook - samen met de commissie voor Europese Zaken - met de uitbreiding van de Europese Unie.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie BDO.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Berlaymontgebouw met EU-vlaggen
30 januari 2024
De commissie bespreekt welke voorstellen uit het Europees Werkprogramma 2024 zij wil prioriteren.
Meer

Gebouw Europese Commissie
16 januari 2024
De commissies bespreken het antwoord van de regering op nadere vragen over de positie van de EU binnen internationale organisaties.
Meer

Edossiers bij deze commissie