Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Deze vaste commissie is verantwoordelijk voor beleidsvoorstellen en schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen die liggen op het terrein van buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking. Ten aanzien van Europa is deze commissie onder meer verantwoordelijk voor Europese defensie-samenwerking, Europese ontwikkelingsfondsen, maar ook - samen met de commissie voor Europese Zaken - met de uitbreiding van de Europese Unie.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie BDO.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

handen schudden
9 juni 2020
De commissie levert inbreng voor een nader voorlopig verslag inzake de de goedkeuring van de brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA)
Meer

wereldkaartje
19 mei 2020
De commissie bespreekt of de mededeling van de Hoge Vertegenwoordiger en de Europese Commissie inzake de EU-Afrika strategie en de kabinetsappreciatie van deze mededeling al dan niet in behandeling genomen worden.
Meer

Edossiers bij deze commissie