Commissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)Deze vaste commissie is verantwoordelijk voor de behandeling van beleidsvoorstellen en de schriftelijke voorbereiding van nationale wetsvoorstellen op het terrein van Binnenlandse Zaken (inclusief Wonen, Wijken en Integratie), Algemene Zaken, de Hoge Colleges van Staat (zoals de Raad van State en de Algemene Rekenkamer) en het Koninklijk Huis. Ook volgt de commissie enkele Europese voorstellen. Daarbij kan gedacht worden aan voorstellen inzake Europese politieke partijen of voorstellen ter bevordering van gelijke behandeling.

Tot 13 juni 2023 was er een commissie commisie BiZa/AZ; vaste commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ).

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie BIZA.


De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Beeld van vrouwe justitia
25 juni 2024
De commissie bespreekt de geannoteerde agenda van de WSB Raad van 20 juni 2024 in het kader van de gelijkheidsrichtlijn
Meer

Gebouw van de Europese Commissie
28 mei 2024
De commissie bespreekt een toezegging over het voorstel voor een Richtlijn over de toepassing van het gelijkheidsbeginsel
Meer

Edossiers bij deze commissie