Commissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)Deze vaste commissie is verantwoordelijk voor de behandeling van beleidsvoorstellen en de schriftelijke voorbereiding van nationale wetsvoorstellen op het terrein van Binnenlandse Zaken (inclusief Wonen, Wijken en Integratie), Algemene Zaken, de Hoge Colleges van Staat (zoals de Raad van State en de Algemene Rekenkamer) en het Koninklijk Huis. Ook volgt de commissie enkele Europese voorstellen. Daarbij kan gedacht worden aan voorstellen inzake Europese politieke partijen of voorstellen ter bevordering van gelijke behandeling.

Tot 13 juni 2023 was er een commissie commisie BiZa/AZ; vaste commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ).

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie BIZA.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

EU vlaggen
26 september 2023
De commissies bespreken het in behandeling nemen van een EU voorstel inzake een Europese gehandicaptenkaart.
Meer

Edossiers bij deze commissie