Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen die liggen op het gebied van justitie. Dit betreft bijvoorbeeld voorstellen op het gebied van het privaatrecht (onder andere het familierecht), het strafrecht, de strafrechttoepassing en de rechtshulp. Bij grensoverschrijdende justitiële aangelegenheden en Europese voorstellen is deze commissie eerstverantwoordelijke voor de behandeling.

Tot 7 november 2017 was de naam van deze vaste commissie Veiligheid en Justitie.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie J&V.


De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

vlaggen van landen in de EU
1 december 2020
De commissies bespreken het verslag van de informele JBZ-Raad van 13 november 2020
Meer

vrouwen
1 december 2020
De commissies OCW, I&A/JBZ en J&V bespreken of zij het voorstel voor Gendergelijkheid en de versterking van de positie van de vrouw in externe betrekkingen in behandeling nemen
Meer

Edossiers bij deze commissie