Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen die liggen op het gebied van justitie. Dit betreft bijvoorbeeld voorstellen op het gebied van het privaatrecht (onder andere het familierecht), het strafrecht, de strafrechttoepassing en de rechtshulp. Bij grensoverschrijdende justitiële aangelegenheden en Europese voorstellen is deze commissie eerstverantwoordelijke voor de behandeling.

Tot 7 november 2017 was de naam van deze vaste commissie Veiligheid en Justitie.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie J&V.


De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Voorzittershamer
25 januari 2022
De commissies I&A/JBZ en J&V bespreken het verslag van de JBZ-Raad van 9 en 10 december 2021.
Meer

EU-vlag
25 januari 2022
De commissies voeren een mondeling overleg met de Vicevoorzitter van de Europese Commissie, mevrouw V. Jourová
Meer

Edossiers bij deze commissie