Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen die liggen op het gebied van justitie. Dit betreft bijvoorbeeld voorstellen op het gebied van het privaatrecht (onder andere het familierecht), het strafrecht, de strafrechttoepassing en de rechtshulp. Bij grensoverschrijdende justitiële aangelegenheden en Europese voorstellen is deze commissie eerstverantwoordelijke voor de behandeling.

Tot 7 november 2017 was de naam van deze vaste commissie Veiligheid en Justitie.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie J&V.


De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Europese vlag met hamer
31 januari 2023
De commissies houden een mondeling overleg met de rapporteurs van de Tweede Kamer over rechtstatelijke ontwikkelingen in de EU.
Meer

Vrouwe justitia
31 januari 2023
De commissies I&A/JBZ en J&V leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over het verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 8-9 december 2022.
Meer

Edossiers bij deze commissie