Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen die liggen op het gebied van justitie. Dit betreft bijvoorbeeld voorstellen op het gebied van het privaatrecht (onder andere het familierecht), het strafrecht, de strafrechttoepassing en de rechtshulp. Bij grensoverschrijdende justitiële aangelegenheden en Europese voorstellen is deze commissie eerstverantwoordelijke voor de behandeling.

Tot 7 november 2017 was de naam van deze vaste commissie Veiligheid en Justitie.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie J&V.


De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Digitaal EU-COVID-certificaat
27 september 2022
De commissies J&V, VWS en BiZa/AZ stellen nadere vragen over de verlenging van de verordening over het digitaal EU-COVID-certificaat.
Meer

Kind met laptop
13 september 2022
De commissie beslist of zij het EU-voorstel ter voorkoming van kindermisbruik in behandeling wil nemen.
Meer

Edossiers bij deze commissie