Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen die liggen op het gebied van justitie. Dit betreft bijvoorbeeld voorstellen op het gebied van het privaatrecht (onder andere het familierecht), het strafrecht, de strafrechttoepassing en de rechtshulp. Bij grensoverschrijdende justitiële aangelegenheden en Europese voorstellen is deze commissie eerstverantwoordelijke voor de behandeling.

Tot 7 november 2017 was de naam van deze vaste commissie Veiligheid en Justitie.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie J&V.


De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Europese QR-code
7 juni 2022
De commissies J&V, VWS en BiZa/AZ leveren inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering over het EU-voorstel om het EU-COVID-certificaat te verlengen en te wijzigen.
Meer

Europese QR-code
24 mei 2022
De commissies voor J&V, VWS en BiZa/AZ bespreken het antwoord van de regering op de brief met vragen over het EU digitaal COVID-certificaat.
Meer

Edossiers bij deze commissie