Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen die liggen op het gebied van justitie. Dit betreft bijvoorbeeld voorstellen op het gebied van het privaatrecht (onder andere het familierecht), het strafrecht, de strafrechttoepassing en de rechtshulp. Bij grensoverschrijdende justitiële aangelegenheden en Europese voorstellen is deze commissie eerstverantwoordelijke voor de behandeling.

Tot 7 november 2017 was de naam van deze vaste commissie Veiligheid en Justitie.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie J&V.


De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Vlaggen EU-landen
9 maart 2021
De commissies I&A/JBZ en J&V bespreken de agenda voor de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 11 en 12 maart.
Meer

Voorzittershamer
2 maart 2021
De commissies bespreken het plan van aanpak voor het houden van een themadebat over Europese democratie, rechtsstaat en fundamentele rechten in de EU
Meer

Edossiers bij deze commissie