Parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap

Van januari tot en met juni 2016 bekleedde Nederland het roulerend voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Naast de regering speelden ook de Staten-Generaal tijdens het EU-Voorzitterschap een grote rol. De parlementaire dimensie van het voorzitterschap houdt onder meer in dat Eerste Kamer en Tweede Kamer samen een aantal interparlementaire conferenties organiseren. Inzet daarbij is om samen met andere nationale parlementen en het Europees Parlement te bouwen aan parlementaire controle op en betrokkenheid bij Europese besluitvorming.

De vaste commissie voor Europese Zaken heeft op 25 oktober 2016 (34.139, J) met Minister Koenders van Buitenlandse Zaken teruggeblikt op het Nederlandse EU-voorzitterschap en gesproken over het reflectieproces over de toekomst van de Europese Unie.

Interparlementaire conferenties

De Staten-Generaal organiseerden in 2016 vijf interparlementaire conferenties in Den Haag en één in Brussel in het kader van de parlementaire dimensie van het voorzitterschap. Vier van deze conferenties vinden ieder halfjaar plaats:

Twee andere conferenties gingen over onderwerpen die de Staten-Generaal van groot belang achten: