De Eerste Kamer houdt sinds 1996 jaarlijks een debat over Europa. Tot en met 2009 werd dit het Europadebat genoemd. Met ingang van 2010 worden er Algemene Europese Beschouwingen (AEB) gehouden. Tijdens dit debat wisselen de Kamerleden van gedachten met de minister (en eventueel de staatssecretaris) van Buitenlandse Zaken over de ontwikkelingen in en aspecten van het Europese integratieproces.

Sinds 1999 levert de regering een bijdrage aan het parlementaire debat over Europa door middel van het rapport 'Staat van de Europese Unie' dat rond februari uitgebracht wordt. In dit rapport wil de regering verantwoording afleggen over haar (voorgenomen) inbreng in de Europese Unie. Om de discussie in de Eerste Kamer voor te bereiden wordt vooraf in principe jaarlijks een werkbezoek gebracht aan diverse Europese instellingen in Brussel.

Documentatie ten behoeve van de Algemene Europese Beschouwingen is te vinden op een speciale themapagina: