KalenderDe Eerste Kamerleden wisselen regelmatig van gedachten met hun Europese collega's tijdens de diverse (inter)parlementaire bijeenkomsten georganiseerd door bijvoorbeeld het Europees Parlement of het EU Voorzitterschap. In de onderstaande documenten treft u een overzicht aan van diverse (inter)parlementaire bijeenkomsten die in het betreffende kalenderjaar plaatsvinden.