Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Deze vaste commissie is verantwoordelijk voor de behandeling van beleidsvoorstellen en de schriftelijke voorbereiding van nationale wetsvoorstellen op het terrein van Binnenlandse Zaken (inclusief Wonen, Wijken en Integratie), Algemene Zaken, de Hoge Colleges van Staat (zoals de Raad van State en de Algemene Rekenkamer) en het Koninklijk Huis. Ook volgt de commissie enkele Europese voorstellen. Daarbij kan gedacht worden aan voorstellen inzake Europese politieke partijen of voorstellen ter bevordering van gelijke behandeling.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie BiZa/AZ.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Europese QR-code
7 juni 2022
De commissies J&V, VWS en BiZa/AZ leveren inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering over het EU-voorstel om het EU-COVID-certificaat te verlengen en te wijzigen.
Meer

Europese QR-code
24 mei 2022
De commissies voor J&V, VWS en BiZa/AZ bespreken het antwoord van de regering op de brief met vragen over het EU digitaal COVID-certificaat.
Meer

Edossiers bij deze commissie