Commissie voor Economische Zaken (EZ)Deze vaste commissie houdt zich bezig met voorstellen voor Europese wet- en regelgeving op het gebied van onder andere het midden- en kleinbedrijf (MKB), energievoorziening, consumentenzaken en handelspolitiek. Daarnaast houdt deze commissie zich bezig met voorstellen voor regelgeving op het terrein van landbouw, natuurbeheer, voedselveiligheid- en kwaliteit en visserij. Zo'n 80% van de wetten en regels op dit beleidsterrein zijn een direct gevolg van afspraken die op Europees niveau worden gemaakt. Dit betekent dat veel nationale regelgeving een Europese oorsprong heeft. Het bekendste voorbeeld is de regelgeving in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU.

Tot 27 november 2012 was er de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie EZ.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

vliegtuig
31 oktober 2017
De commissies bespreken het verslag van het schriftelijk overleg met de regering inzake het Europees mobiliteitspakket
Meer

bankbiljetten
31 oktober 2017
De commissie bespreekt of zij het definitieve Nederlandse Ontwerpbegrotingsplan 2018 in behandeling willen nemen
Meer

Edossiers bij deze commissie