Dinsdag 31 oktober 2017, commissie Economische Zaken (EZ)Aanvang: 14:05 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

start vergadering om plm. 14:05 uur, aansluitend aan de combivergadering IMRO-EZ

3.Reactie op motie-Vos c.s. inzake Wet natuurbescherming

Brief van de minister van EZ van 13 oktober 2017 in reactie op brief van 29 september 2017 (verslag schriftelijk overleg 33348, AE)

Bespreking verslag schriftelijk overleg

9.Inventarisatie kennismakingsgesprekken nieuwe bewindslieden

Bespreking

11.Rondvraag


Korte aantekeningen