Commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)Deze vaste commissie houdt zich bezig met voorstellen voor Europese wet- en regelgeving op het gebied van onder andere het midden- en kleinbedrijf (MKB), energievoorziening, consumentenzaken en handelspolitiek. Daarnaast houdt deze commissie zich bezig met voorstellen voor regelgeving op het terrein van landbouw, natuurbeheer, voedselveiligheid- en kwaliteit en visserij. Zo'n 80% van de wetten en regels op dit beleidsterrein zijn een direct gevolg van afspraken die op Europees niveau worden gemaakt. Dit betekent dat veel nationale regelgeving een Europese oorsprong heeft. Het bekendste voorbeeld is de regelgeving in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU.

Tot 7 juni 2011 waren er de vaste commissies voor Economische Zaken (EZ) en voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie EL&I.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

allerlei spullen
20 november 2012
Commissie neemt mededeling over nanomaterialen voor kennisgeving aan
Meer

vlaggen
8 oktober 2012
Europese ministers voor maritiem beleid nemen verklaring aan over Blauwe Groei
Meer

Edossiers bij deze commissie