Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 20 februari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170033 - Werkprogramma 2018 van de Europese Commissie

- E170033 - Selectie prioriteiten Europees Werkprogramma 2018 op beleidsterrein commissie Justitie en Veiligheid

Werkprogramma 2018 van de Europese Commissie

De commissie besluit bestaande prioriteiten te handhaven en de volgende nieuwe prioriteiten te selecteren uit het Europees Werkprogramma 2018.

Uit Annex I:
18. Uitbreiding van de taken van het nieuwe Europees Openbaar Ministerie
19. Rechtsstaat


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren