Staat van de Europese Unie 2018 (34.841); brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken Eerste Kamer inzake het concept Europees werkprogramma 2018 (EK, B). .

27 maart 2018