Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 20 februari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170033 - Werkprogramma 2018 van de Europese Commissie

- E170033 - Selectie prioriteiten Europees Werkprogramma 2018

Werkprogramma 2018 van de Europese Commissie

De commissie besluit bestaande prioriteiten te handhaven en de volgende voorstellen als prioritair aan te merken:
Annex I: - 18. Mededeling over een mogelijke uitbreiding van de taken van het nieuwe Europees Openbaar Ministerie tot terrorismebestrijding, op basis van artikel 86, lid 4, VWEU
Annex II: - 9. Wetgevingsinitiatief voor een betere beveiliging van identiteitskaarten en verblijfsdocumenten van EU-burgers en van hun familieleden die geen EU-burger zijn.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren