Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Uitstel Kabinetsappreciatie Commissiewerkprogramma 2018 (TK, 2427). .

9 november 2017
hoort bij ... E170033 - Werkprogramma 2018 van de Europese Commissie
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken