E150028
Laatste revisie: 17-07-2017

E150028 - Werkprogramma 2016 van de Europese Commissie - Tijd voor veranderingOp 27 oktober 2015 heeft de Europese Commissie haar werkprogramma voor 2016 gepresenteerd. In dit nieuwe werkprogramma zijn follow-up maatregelen opgenomen van programma's die in 2015 zijn aangenomen. De achterliggende doelstellingen van de wetgevende maatregelen zijn milieubescherming, strenge sociale en arbeidsnormen, energiezekerheid, een bloeiende economie die iedereen ten goede komt en een migratiebeleid dat de gemeenschappelijke waarden van de Europese Unie weerspiegelt.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Eurocommissaris Timmermans stuurde op 8 juni 2016 een brief aan een aantal parlements- en commissievoorzitters in de EU om hen te bedanken voor de prioriteiten die zij hebben gesteld uit het werkprogramma 2016 van de Europese Commissie. Deze brief is tijdens de vergadering van 28 juni 2016 voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Op 27 oktober 2015 heeft de Europese Commissie het werkprogramma voor 2016 gepresenteerd.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2015)610PDF-document, d.d. 27 oktober 2015

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Eurocommissaris Timmermans stuurde op 8 juni 2016 een brief aan een aantal parlements- en commissievoorzitters in de EU om hen te bedanken voor de prioriteiten die zij hebben gesteld uit het werkprogramma 2016 van de Europese Commissie. Deze brief is tijdens de vergadering van 28 juni 2016 voor kennisgeving aangenomen.

Op 19 januari 2016 is de lijst met prioritaire voorstellen uit het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2016 plenair aangenomen. De Voorzitter heeft op 26 januari 2016 een brief gestuurd naar de minister-president en minister van Buitenlandse Zaken om hen te informeren over de door de Eerste Kamer geselecteerde prioriteiten.

Op 22 december 2015 besprak de commissie EUZA de opgestelde lijst van prioritaire voorstellen uit het werkprogramma van de Europese Unie voor 2016 en heeft de lijst doorgeleid naar de plenaire vergadering.

De commissies bespraken de prioritaire voorstellen uit het werkprogramma voor 2016 op 8 december 2015. De commissies V&J, FIN, EZ en BDO bespraken de voorstellen van de Europese Commissie op 15 december 2015.

Tijdens de commissievergadering van EUZA op 3 november 2015 is het concept voor het selectieproces van het Europese werkprogramma van de Eerste Kamer besproken en doorgeleid naar de vergadering van het College van Senioren voor instemming.


Behandeling Tweede Kamer

Op 16 december 2015 heeft de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer de prioritaire lijst met voorstellen uit het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2016 aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

De commissie Europese Zaken besprak in de ochtend van 7 december 2015 de Staat van de Europese Unie tijdens een hoorzitting. In de middag vond een notaoverleg over hetzelfde onderwerp plaats.


Standpunt Nederlandse regering

Op 16 november 2015 heeft de regering een kabinetsappreciatie gestuurd over het werkprogramma 2016 van de Europese Commissie bij de Voorzitterschapseditie van de Staat van de Unie 2015.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 27 oktober 2015 heeft de Europese Commissie haar werkprogramma voor 2016 gepresenteerd. In dit nieuwe werkprogramma zijn follow-up maatregelen opgenomen van programma's die in 2015 zijn aangenomen. De achterliggende doelstellingen van de wetgevende maatregelen zijn milieubescherming, strenge sociale en arbeidsnormen, energiezekerheid, een bloeiende economie die iedereen ten goede komt en een migratiebeleid dat de gemeenschappelijke waarden van de Europese Unie weerspiegelt.

Vanuit de 23 kerninitiatieven zullen onder meer de volgende initiatieven in 2016 aan bod komen:

 • Migratie- en grensbeheer
 • De digitale eengemaakte markt
 • Een Europees actieplan voor Defensie
 • De circulaire economie
 • Een (duurzame) energie-unie
 • De sociale dimensie van de Economische Monetaire Unie
 • Een nieuwe start voor werkende ouders
 • De Europese veiligheidsagenda
 • Een pakket voor vennootschapsbelasting
 • Een actieplan voor de BTW

Daarnaast zal via de REFIT-maatregelen, die bestaande EU-regelgeving toetsen, gekeken worden naar het verbeteren van regelgeving op het terrein van EU-financiering en een herziening van de wetgeving over belastingen en energie.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

Op 9 november 2015 heeft de commissie Meijers een aanbeveling opgesteld, gericht aan de Tweede Kamer, over het werkprogramma 2016 van de Europese Commissie. De commissie Meijers belicht een aantal onderwerpen uit het werkprogramma, namelijk:

 • Implementation of European Agenda on Security
 • Better Migration Management
 • Border Management Package
 • Proposal for an Inter-Institutional Agreement on a mandatory Transparency Register Annex III Priorities
 • Data Protection Reform
 • European Public Prosecutor's Office (EPPO)
 • EU Passenger Name Record (PNR)
 • Anti-discrimination
 • Permanent relocation scheme
 • EU list of safe countries of origin

Alle bronnen