Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 13 februari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170033 - Werkprogramma 2018 van de Europese Commissie

- E170033

Werkprogramma 2018 van de Europese Commissie

De commissie besluit geen nieuwe prioriteiten te selecteren uit het Europees Werkprogramma 2018.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer