E180031
Laatste revisie: 25-04-2019

E180031 - Werkprogramma 2019 van de Europese CommissieOp 23 oktober 2018 heeft de Europese Commissie het werkprogramma voor 2019 gepresenteerd.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Op 16 april 2019 is het concept van het Werkprogramma 2019 van de Eerste Kamer (35.078, C) tijdens de Algemene Europese Beschouwingen vastgesteld.

Op 18 april 2019 is het vastgestelde Europees Werkprogramma 2019PDF-document per brief (35.078, F) aan de minister van Buitenlandse Zaken verstuurd.

Europees

Op 4 maart 2019 stuurde de Hongaarse Nationale Assemblée een briefPDF-document aan de Europese Commissie in het kader van een politiek dialoog over het Europees Werkprogramma 2019.


Kerngegevens

volledige titel

Werkprogramma 2019 van de Europese Commissie: beloften nakomen en de toekomst voorbereiden

document Europese Commissie

COM(2018)800PDF-document, d.d. 23 oktober 2018

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 16 april 2019 is het concept van het Werkprogramma 2019 van de Eerste Kamer (35.078, C) tijdens de Algemene Europese Beschouwingen vastgesteld.

Op 18 april 2019 is het vastgestelde Europees Werkprogramma 2019PDF-document per brief (35.078, F) aan de minister van Buitenlandse Zaken verstuurd.

Op 19 februari 2019 stemde de commissie EUZA in met doorgeleiding van de conceptprioriteitenlijst naar de plenaire vergadering, zodat deze kan worden betrokken bij de Algemene Europese Beschouwingen en - desgewenst - aan het einde van het debat kan worden vastgesteld als Europees werkprogramma 2019 van de Eerste Kamer. Een brief met de conceptprioriteitenlijst is daarvoor naar de Voorzitter van de Eerste Kamer verstuurd.

Op 5 en 12 februari 2019 hadden de vakcommissies de mogelijkheid om voorstellen als prioritair te selecteren.

Op 20 november 2018 stemde het College van Senioren in met de werkwijze rondom het vaststellen van het Europese Werkprogramma 2019 en de conceptplanning en inrichting van het selectieproces.

Op 13 november 2018 besprak de commissie EUZA de werkwijze rondom het vaststellen van het Europese Werkprogramma 2019 van de Eerste Kamer en stemde in met de conceptplanning en inrichting van het selectieproces voor het Europese werkprogramma.

Op 23 oktober 2018 ontving de Kamer van de Eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie een briefPDF-document ter aanbieding van het Werkprogramma 2019.


Behandeling Tweede Kamer

Op 7 februari 2019 werd een plenair debat gehouden met de Minister van Buitenlandse Zaken over de Staat van de Europese Unie 2019.

Op 21 december 2018 is de lijst van prioritaire voorstellen uit het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2019 (22.112, 2741) ter besluitvorming aan de Voorzitter van de Tweede Kamer aangeboden. Op 22 januari 2019 is de lijst plenair vastgesteld.


Standpunt Nederlandse regering

Op 9 november 2018 stuurde de Minister van Buitenlandse Zaken een kabinetsappreciatie van het Commissiewerkprogramma 2019.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie heeft op 23 oktober 2018 haar Werkprogramma voor 2019PDF-document gepubliceerd, onder de titel: 'Beloften nakomen en de toekomst voorbereiden'. Dit is het laatste werkprogramma dat de huidige Europese Commissie, de in 2014 aangetreden Commissie-Juncker, zal presenteren. Het programma is daarom met name gericht op het - vóór de Europese verkiezingen in mei 2019 - afronden van de lopende procedures van de nog openstaande prioritaire wetgevingsvoorstellen (45) die in de Joint Declaration voor 2018-2019 worden genoemd.

De Commissie stelt daarnaast nieuwe initiatievenPDF-document en nieuwe REFIT evaluatiesPDF-document voor. De nieuwe initiatieven zijn met name gericht op de aanpak van lopende uitdagingen en het leggen van een basis voor een 'sterk, verenigd en soeverein Europa' van 27 lidstaten. Zij hebben onder andere betrekking op Migratie, Rechtsstatelijkheid, de Energie Unie en Klimaatbeleid, de voltooiing van de Digitale Eengemaakte Markt en de voorbereidingen voor de Brexit.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 19 november 2018 publiceerde de onderzoeksdienst van het Europees Parlement (EPRS) een briefingPDF-document over het Werkprogramma 2019.

De commissie voor constitutionele zaken (AFCO) is de verantwoordelijke commissie voor de behandeling van het voorstel.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 4 maart 2019 stuurde de Hongaarse Nationale Assemblée een briefPDF-document aan de Europese Commissie in het kader van een politiek dialoog over het Europees Werkprogramma 2019.

Op 17 januari 2019 stuurde de Litouwse Seimas bij briefPDF-document de prioriteiten uit het Werkprogramma 2019 aan de Europese Commissie.

Op 19 december 2018 startte de Roemeense Senaat een politiek dialoogPDF-document met de Europese Commissie over het werkprogramma 2019.

Op 19 december 2018 stuurde de Poolse Senaat haar prioriteitenPDF-document uit het Werkprogramma 2019 aan de Europese Commissie.

Op 18 december 2018 startte de Tsjechische Kamer van Afgevaardigden een politiek dialoogPDF-document met de Europese Commissie over het werkprogramma 2019.

Op 17 december 2018 stuurde de Roemeense Kamer van Afgevaardigden haar prioriteitenPDF-document uit het Werkprogramma 2019 aan de Europese Commissie.

Op 6 december 2018 nam de Zweedse Riksdag een standpuntPDF-document aan over het Commissiewerkprogramma 2019.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen