Staat van de Europese Unie 2019 (35.078); brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake Europees Werkprogramma 2019 (EK, C). .

20 maart 2019