35.078

Staat van de Europese Unie 2019Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die betrekking hebben op de behandeling van de Staat van de Europese Unie 2019.

Meer informatie over de behandeling van het Europees Werkprogramma 2019 is terug te vinden in het Edossier E180031


Stand van zaken

De Algemene Europese Beschouwingen vonden plaats op 16 april 2019. De motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over een verkennende analyse over Europese marktordening (EK, D) en de motie-Teunissen (PvdD) c.s. over de beperking van handelingsvrijheid voor ondernemers (EK, E) werden ingediend. De motie-Teunissen (PvdD) c.s. werd op dezelfde dag aangehouden. Op 28 mei 2019 is de motie-Teunissen na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en OSF stemden voor.

De motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. werd op 23 april 2019 aangehouden en 3 maart 2020 en op 7 april 2020 nader aangehouden, de vervaltermijn is met zes maanden verlengd. De motie is op 13 april 2021 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.


Kerngegevens

begonnen

13 november 2018

titel

Staat van de Europese Unie 2019

schriftelijke voorbereiding


Documenten

63
Bladeren:
[1-50] [51-63] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-63] documenten