Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de behandeling van Europese voorstellen voor wet- en regelgeving op het gebied van infrastructuur, milieu en ruimtelijk ordening. Hieronder vallen onder andere Europese voorstellen inzake de scheep- en luchtvaart en het wegvervoer, maar ook de Europese verdragen inzake de rechten van passagiers worden door deze commissie behandeld. Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld klimaatverandering en gezamenlijke doelstellingen voor het verbeteren van het milieu.

Tot 7 november 2017 was er een vaste commissies voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie IWO.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Windmolens
1 december 2020
De commissies EZK/LNV en IWO beslissen over de verdere behandeling van het achtste Europese milieuactieprogramma
Meer

Drie EU-vlaggen
1 december 2020
De commissies EZK/LNV en IWO beslissen of zij in overleg willen gaan met de regering en/of de Europese Commissie over de EU-strategie voor duurzame chemische stoffen
Meer

Edossiers bij deze commissie